NeoPrimus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem 330338, NIP 6762399096

kontakt:
PL: +48122622182 wew. 10
UK: +442033186146
US: +18777790679


office@neohair.com